Woda i środowisko

Ludzie zaspokajają swoje podstawowe potrzeby, takie jak potrzeba pożywienia i wody, czerpiąc z zasobów przyrody. Globalne wyzwania, takie jak urbanizacja, zmiany klimatyczne czy występowanie anomalii pogodowych, w coraz bardziej widoczny sposób wskazują na konieczność ochrony zasobów naturalnych. Jednym z priorytetów zapewnienia zrównoważonego rozwoju stało się zarządzanie zasobami wody.

Oferujemy szeroki zakres usług doradczych związanych z ochroną środowiska. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszej międzynarodowej witrynie internetowej dostępnej w języku angielskim.

Kontakt

Ramboll Polska Sp. z o.o.

Ramboll Polska Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
02-366 Warszawa
KRS: 0000029189 | NIP: 526-02-06-652 | REGON: 002202297
Tel: +48 22 372 0050
Fax +48 22 372 0080

Mail: rpl-biuro@ramboll.com

Other sites

Other sites