dcsimg Energia wiatru na morzu - Ramboll Polska Sp. z o.o.
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energia wiatru na morzu

Efektywne usługi doradcze związane z morskimi instalacjami pozyskiwania energii wiatrowej pozwalają na coraz szersze zastosowanie wiatru jako odnawialnego źródła energii. Sektor energii wiatrowej rozwija się każdego roku o 20–30% i ma coraz większy wkład w światowe bezpieczeństwo energetyczne.

 
 
 

Budowa dużej morskiej farmy wiatrowej to złożone przedsięwzięcie. We wszystkich stadiach przedsięwzięcia, od pierwotnego pomysłu po montaż i obsługę turbin wiatrowych, należy uwzględnić liczne powiązane ze sobą problemy. Firma Ramboll dysponuje wiedzą i doświadczeniem, które jest niezbędne do zidentyfikowania i ograniczenia ryzyka oraz niepewności w sposób systematyczny, oparty na cyklicznie aktualizowanych ocenach kosztów i korzyści. Oferujemy pełen zakres usług, od planowania i przygotowania przedsięwzięcia, poprzez nadzór nad realizacją i eksploatacją oraz prowadzeniem remontów, aż po wycofanie z eksploatacji.

Planowanie wykorzystania energii wiatrowej
Efektywne pod względem kosztów wykorzystanie energii wiatrowej na dużą skalę wymaga zintegrowania jej z innymi źródłami i włączenia do sieci energetycznej. Firma Ramboll opracowuje i weryfikuje krajowe, regionalne oraz lokalne plany energetyczne, wprowadzając do nich także energię wiatrową. Badamy możliwości połączonego zastosowania źródeł energii wiatrowej z innymi, biorąc pod uwagę emisję dwutlenku węgla, względy ekonomiczne, dostępność zasobów energetycznych i stan infrastruktury.
 
Wsparcie przy realizacji morskich farm wiatrowych
Tam, gdzie rozważa się budowę morskiej farmy wiatrowej lub decyzja o powstaniu takiej instalacji została podjęta, możemy służyć wsparciem i radą w kwestiach technicznych, ekologicznych i związanych z planowaniem, pełniąc funkcję Inżyniera Kontraktu.

Badania i rozwój
Firma Ramboll dysponuje wiedzą oraz doświadczeniem i jest kluczowym uczestnikiem zaawansowanych projektów badawczych i rozwojowych w zakresie energetyki i inżynierii budowlanej oraz ich zastosowań przy przedsięwzięciach zlokalizowanych na morzu.
 
Badania lokalizacji morskich
Firma Ramboll, w oparciu o czynniki takie jak rodzaj turbiny i warunki specyficzne dla danej lokalizacji, przeprowadza niezbędne analizy i dobiera typ fundamentu najlepiej przystosowany dla danej farmy wiatrowej.

Projekt budowlany morskiej farmy wiatrowej
Firma Ramboll jest światowym liderem w zakresie projektowania fundamentów turbin wiatrowych zlokalizowanych na morzu. Wykonaliśmy ponad 2100 indywidualnych projektów fundamentów dla 37 morskich farm wiatrowych, co stanowi około 65% obiektów obecnie eksploatowanych lub będących w trakcie realizacji.

Projektowanie morskich stacji energetycznych
Firma Ramboll posiada bogate doświadczenie w zakresie projektowania kompletnych podstacji enetycznych zlokalizowanych na morzu, wraz z konstrukcjami obiektów nadwodnych, budynkami, lądowiskami dla śmigłowców, wyposażeniem mechanicznym i elektrycznym, z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszej międzynarodowej witrynie internetowej dostępnej w języku angielskim.

Kontakt

Klaus Jacob Jensen
Klaus Jacob Jensen
Director of Global Wind & Towers Division
Tel.:+45 5161 8617
E-mail:kjj@ramboll.com
Søren Juel Petersen
Søren Juel Petersen
Global Market Director
Tel.:+45 5161 8760
E-mail:sjp@ramboll.com