dcsimg Energia słoneczna - Ramboll Polska Sp. z o.o.
     
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energia słoneczna

Słońce jest największym pojedynczym źródłem energii na Ziemi. Ilość energii wyzwalana podczas dziennego nasłonecznienia naszego globu jest około 6000 razy większa od całkowitej dziennej ilości zużywanej energii. Energia słoneczna jest najszybciej rozwijającym się alternatywnym źródłem energii.

 
Solar heating represents a great potential
 
 

Ogrzewanie słoneczne
Słoneczne panele grzewcze zamieniają energię słoneczną w ciepło lub energię cieplną do nagrzewania wody. Ogrzewanie solarne to jedna z najpopularniejszych ekologicznych alternatyw dla tradycyjnych źródeł energii. Firma Ramboll jest wiodącą w skali globalnej organizacją doradczą w zakresie ogrzewania solarnego, zaangażowaną w projekty badawczo-rozwojowe dotyczące najnowszych technologii, w tym podziemnego sezonowego przechowywania energii, a także planowanie i projektowanie jednych z największych na świecie elektrowni słonecznych. Ze względu na to, że koszt ogrzewania wody w dużym zakładzie jest od czterech do sześciu razy niższy niż w przypadku małej instalacji, to duże obiekty stają się konkurencją dla kotłów zasilanych gazem ziemnym.

Zapotrzebowanie na duże ciepłownie zasilane energią słoneczną będzie wzrastać w krajach o ciepłym klimacie, scentralizowanych systemach ciepłowniczych i postępowej polityce w zakresie ochrony klimatu.

Ogniwa fotowoltaiczne
Ogniwa fotowoltaiczne to długoterminowa inwestycja obliczona na 30-40 lat eksploatacji. Ogniwo słoneczne jest zbudowane z półprzewodników, które wytwarzają energię elektryczną, przetwarzając promieniowanie słoneczne na prąd stały z wykorzystaniem tzw. efektu fotowoltaicznego. Ogniwa słoneczne nie zawierają ruchomych części, są zatem wytrzymałe i niezawodne.

Choć systemy fotowoltaiczne są obecnie zbyt drogie do zastosowań komercyjnych, w przyszłości staną się rozwiązaniem odpowiednim dla energooszczędnych domów. Dla budynków położonych w odległych dzielnicach i instalacji specjalnych niepołączonych z siecią energetyczną ogniwa słoneczne wraz z 12-woltową siecią dystrybucyjną uważane są za rozwiązanie optymalne.

Duże i małe instalacje
Firma Ramboll świadczyła usługi doradcze na potrzeby wielu projektów związanych z energią słoneczną. Rozmiary instalacji wahały się od 200 do ponad 18 000 metrów kwadratowych w największej ciepłowni słonecznej.

Usługi
Usługi doradcze firmy Ramboll obejmują:

• Techniczne i ekonomiczne studia wykonalności
• Projekt, przygotowanie dokumentacji przetargowej i pozyskanie zgody władz
• Zarządzanie budową
• Testowanie i odbiór obiektu
• Podsumowanie i rozpoczęcie działania

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszej międzynarodowej witrynie internetowej dostępnej w języku angielskim.

Kontakt

Flemming Ulbjerg
Flemming Ulbjerg
Solar Energy Specialist
Tel.:+45 5161 5887
E-mail:fu@ramboll.com