Energia

Ramboll oferuje kompleksowe usługi doradcze w zakresie energetyki, poparte wieloletnim praktycznym doświadczeniem w przedsięwzięciach energetycznych na całym świecie. Proponujemy nowoczesne rozwiązania we wszystkich dziedzinach energetyki, łączące opłacalność finansową z korzyściami dla środowiska.

Dostarczanie wiedzy globalnej na rynek lokalny
Jako firma doradcza, gromadzimy globalną wiedzę na temat energetyki i rozumiemy różnice w nastawieniu organów zarządzających w różnych kulturach. Mamy możliwość świadczenia usług doradczych klientom na całym świecie i we wszystkich aspektach projektu: od planowania, przez tworzenie po długoterminową konserwację i utrzymanie.

Elektrownie systemowe, energia z odpadów, energetyka wiatrowa
Nasza firma jest głęboko zakorzeniona w branży energetycznej. Uczestniczyliśmy w początkowych etapach wdrożenia rozwiązań wykorzystujących wiatry przybrzeżne, a dziś 50% morskich turbin wiatrowych wykorzystuje technologie opracowane przez firmę Ramboll. Uczestniczyliśmy także w pierwszych projektach związanych z przetwarzaniem odpadów na potrzeby produkcji energii. Do tej pory doprowadziliśmy do powstania około 60 nowych instalacji o łącznej wydajności operacyjnej na poziomie 8 milionów ton odpadów rocznie, dostarczających energię pozwalającą na zasilenie ponad 880 tysięcy gospodarstw domowych. Poziom naszego zaangażowania w powstawanie elektrowni jest niedościgniony dla innych. Do tej pory zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy ponad 90 ważniejszych elektrowni oraz odgrywaliśmy zasadniczą rolę w procesach przechodzenia z zasilania paliwami kopalnymi na zasilanie biomasą.

Ciepłownictwo
Ponad 40 lat doświadczenia jako główni konsultanci przy obsłudze najbardziej złożonej sieci grzewczej na świecie, miejskiej sieci w Kopenhadze, która dostarcza energię ponad 1 milionowi osób, sprawia, że zajmujemy wiodącą pozycję w zakresie łączenia zakładów wytwarzających energię i jej odbiorców.

Energia słoneczna, bioenergia, energia pływów i fal oraz energia geotermalna
Jeśli chodzi o inne odnawialne źródła energii, od 1993 roku byliśmy zaangażowani w 20 projektów dotyczących elektrowni słonecznych z łączną powierzchnią pozyskiwania energii na poziomie 200 000 m². Dysponujemy znacznymi zasobami technicznymi i doświadczeniem związanym z rozwiązaniami bioenergetycznymi, wykorzystaniem biomasy oraz biogazu do produkcji energii, unowocześnianiem, obsługą i użytkowaniem tego rodzaju instalacji. Jesteśmy również zainteresowani możliwościami wykorzystania mniej rozpowszechnionych technologii, takich jak wykorzystanie pływów morskich czy energii geotermalnej. Wieloletnie doświadczenia nauczyły nas, że sukces w zastosowaniu jakiejkolwiek technologii produkcji energii opiera się na dostarczeniu rozwiązań oszczędnych i łatwych w montażu.

Referencje Ramboll w polskiej energetyce

LISTA REFERENCYJNA

Lista usług doradczych oraz inżynieryjnych w zakresie energetyki zrealizowanych w Polsce jest dostępna tutaj .

REFERENCE LIST

The reference list of selected projects and services performed for the Polish energy sector is available here.

Ramboll Polska Sp. z o.o.

Ramboll Polska Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
02-366 Warszawa
KRS: 0000029189 | NIP: 526-02-06-652 | REGON: 002202297
Tel: +48 22 372 0050
Fax +48 22 372 0080

Mail: rpl-biuro@ramboll.com

Other sites

Other sites