dcsimg Badanie due diligence Vattenfall Heat Poland S.A.  - Ramboll Polska Sp. z o.o.
    
|
VHP due diligence
Dane projektu
Klient: PGNiG

Zakres usług
szczegółowe oceny (techniczne lub inne)
Kogeneracja
Strategie i planowanie
Energia elektryczna

Badanie due diligence Vattenfall Heat Poland S.A.

Warszawa ¤

Usługi due diligence w zakresie technicznym i środowiskowym w procesie nabycia akcji spółki Vattenfall Heat Poland S.A. przez PGNiG.

W ramach prac oceniono stan urządzeń wytwórczych w elektrociepłowniach i ciepłowniach w Warszawie i Pruszkowie. Oceniono programy remontowe spółki oraz plany inwestycyjne. Dokonano analizy rynku ciepła oraz możliwości powstania konkurencyjnych źródeł ciepła w systemie. Opracowano program inwestycyjno-rozwojowy uwzględniający potrzeby remontowe, modernizacyjne i inwestycyjne oraz wymagania ochrony środowiska obecne i planowane. Opracowano model techniczno-ekonomiczny na potrzeby wyceny przedsiębiorstwa przez doradcę wiodącego. Na podstawie przeprowadzonych analiz techniczno-ekonomicznych oraz uwzględniając wymagania formalne opracowano programy inwestycyjno-rozwojowe VHP z uwzględnieniem możliwości budowy nowych źródeł wytwarzania.

Wiktor Kozłowski, Dyrektor Techniczny Ramboll Polska
Wiktor Kozłowski
Dyrektor Techniczny Ramboll Polska
Tel.:+48 22 631 05 50
E-mail:wik@ramboll.com