dcsimg Globalne zobowiązanie do przestrzegania zasad odpowiedzialnego biznesu - Ramboll Polska Sp. z o.o.
     
|
 
 
 
 
 
 

Globalne zobowiązanie do przestrzegania zasad odpowiedzialnego biznesu

Odpowiedzialność wobec klientów, społeczeństwa i pracowników to fundamentalne zasad działania  Ramboll od momentu jego założenia. Dlatego Ramboll w swojej działalności doradczej nieustannie koncentruje się na odpowiedzialnym postepowaniu w biznesie oraz na odpowiedzialności wobec społeczeństwa, środowiska i gospodarki, a także na świadczeniu usług i promowaniu przyczyniających się do zrównoważonego wzrostu.

 
 

Polityka Global Commitment

Global Commitment to dokument programowy określający globalną politykę firmy Ramboll, oparty na fundamentalnych wartościach i szacunku dla uznanych na świecie zasad w zakresie praw człowieka, działań na rzecz środowiska i antykorupcji.

Szczegółowe procedury i bieżąca polityka Ramboll opracowywane są w oparciu o zasady określone w Global Commitment i włączane do kluczowych strategii i działań firmy. Wszyscy pracownicy przechodzą szkolenie w zakresie odpowiedzialnego biznesu i czynnie popularyzują zobowiązanie do przestrzegania zasad odpowiedzialnego biznesu zarówno wewnętrz, jak i na zewnątrz firmy.

Dokument Code of Conduct

Code of Conduct, to jest Kodeks Postępowania, zawiera wskazówki praktyczne dla pracowników odnośnie sposobów realizacji polityki zobowiązania do przestrzegania zasad odpowiedzialności w biznesie określonych w dokumencie Global Commitment.

 

Więcej na ten temat (w języku angielskim)

 
Global Commitment (Globalne zobowiązanie do przestrzegania zasad odpowiedzialnego biznesu)

Read or download the Global Commitment document
Code of Conduct (Kodeks postępowania)

Read or download Code of Conduct

Kontakt

W zakresie polityki korporacyjnej, przestrzegania zasad odpowiedzialnego biznesu, dokumentów Global Commitment i Code of Conduct, oraz zaangażowania Ramboll w UN Global Compact należy kontaktować się z działem odpowiedzialności korporacyjnej w Danii.
Hanne Bay
Group Compliance Manager
Tel. kom.:+45 5161 8048
E-mail:haeb@ramboll.com