dcsimg Odpowiedzialnie i holistycznie - Ramboll Polska Sp. z o.o.
    
|
 
 
 
 
 
 

Odpowiedzialnie i holistycznie

Założyciele spółki Ramboll od początku starali się oprzeć ją na mocnych etycznych podstawach. Wysokie standardy etyczne, odpowiedzialność względem społeczeństwa i satysfakcja pracowników nadal są kluczowymi elementami naszego działania.

 
 

Odpowiedzialność i podejście holistyczne

Ramboll w swojej działalności stosuje odpowiedzialne i holistyczne podejście do wszelkich problemów, promując zrównoważony rozwój i świadome postawy obywatelskie. Wierzymy w relacje handlowe oparte na zaufaniu, uczciwości,  przejrzystości i profesjonalizmie. Nie uczestniczymy w przedsięwzięciach o charakterze destrukcyjnym ani opartych na agresji względem ludzkości.

Ramboll jest organizacją opierającą się na ludziach. Wierzymy, że kluczem do sukcesu jest motywacja, umiejętności i zaangażowanie naszych pracowników. W naszym systemie wartości poprzez takie elementy jak zadowoleni i lojalni pracownicy i klienci, oraz odpowiedzialność i troska o społeczeństwo, którego jesteśmy częścią, dążymy do opłacalnego i zrównoważonego rozwoju firmy. Taka logika biznesowa stanowi podstawę filozofii holistycznej grupy Ramboll.

Kodeks postępowania

Aby zapewnić przestrzeganie norm etycznych, uczyniliśmy wskazówki etyczne integralną częścią naszej organizacji. Nasz kodeks postępowania określa standardy etycznego postępowania w biznesie w celu zapobieżenia korupcji i oszustwom. Kodeks ustala ogólne zasady, jakich należy przestrzegać, aby postępować zgodnie z naszymi standardami etycznej działalności gospodarczej.

UN Global Compact

W roku 2007 Ramboll dołączył do inicjatywy ONZ pod nazwą UN Global Compact na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. Inicjatywa ta tworzy platformę współpracy przy tworzeniu i wdrażaniu polityki i praktyk w zakresie praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji w biznesie we współpracy z rządem, administracją publiczną, sektorem prywatnym, organizacjami pozarządowymi i instytucjami naukowymi.

Holistyczny model przedsiębiorstwa

W roku 1991 Ramboll formalnie wdrożył w swojej działalności holistyczny model przedsiębiorstwa opracowany w powiązaniu z modelem doskonałości Excellence Model) stosowanym przez Europejską Fundację ds. Jakości Zarządzania (EFQM). Dzięki temu stworzyliśmy dla naszej działalności ramy zarządzania, rozwoju, działania i sprawozdawczości odzwierciedlające idealnie filozofię holistyczną.

Sprawozdawczość w zakresie wskaźników holistycznych i odpowiedzialności biznesowej

Pierwsze sprawozdania w zakresie wdrożenia idei holistycznych zostały opublikowane w roku 1995. Od tego czasu sprawozdanie dotyczące realizacji idei holistycznych stało się częścią elementem raportowania finansowego. Corocznie w powiązaniu z Raportem Rocznym Ramboll publikuje sprawozdanie z postępów w zakresie odpowiedzialności biznesowej.
 

Więcej na ten temat (w języku angielskim)

 
Corporate Responsibility Report 2015
Przeczytaj Corporate Responsibility Report 2015 online

 

Corporate Responsibility Report 2014
Pobierz Corporate Responsibility Report 2014 jako pdf lub przeczytaj publikację online

 

Corporate Responsibility Report 2013

Pobierz Corporate Responsibility Report 2013 jako pdf lub przeczytaj publikację online


 

Corporate Responsibility Report 2012
Corporate Responsibility Report 2012

Pobierz Corporate Responsibility Report 2012 jako pdf lub przeczytaj publikację online


 

Corporate Responsibility Report 2011
Corporate Responsibility Report 2011

Pobierz Corporate Responsibility Report 2011 jako pdf lub przeczytaj publikację online.


 

Ramboll CSR report 2010
Corporate Responsibility Report 2010

Pobierz Corporate Responsibility Report 2010 jako pdf lub przeczytaj publikację online 


 

UN Global Compact
Aby dowiedzieć się więcej o UN Global Compact, odwiedź stronę internetową:
UN Global Compact


Kontakt

W zakresie polityki korporacyjnej Ramboll, przestrzegania zasad odpowiedzialności w biznesie, dokumentów Global Comitment, Code of Conduct oraz Corporate Responsibility Report, a także zaangażowania Ramboll w UN Global Compact należy kontaktować się z działem odpowiedzialności korporacyjnej w Danii.
Hanne Bay
Group Compliance Manager
Tel. kom.:+45 5161 8048
E-mail:haeb@ramboll.com