Zasady korzystania ze strony internetowej Ramboll

Nasza strona internetowa ma na celu dostarczenie ogólnych informacji dotyczących spółki Ramboll Group A/S (w języku duńskim zwanej Rambøll Gruppen A/S) oraz spółek powiązanych kapitałowo. Witryna w całości podlega przepisom prawa duńskiego.

Nasza strona internetowa ma na celu dostarczenie ogólnych informacji dotyczących spółki Ramboll Group A/S (w języku duńskim zwanej Rambøll Gruppen A/S) oraz spółek powiązanych kapitałowo. Witryna w całości podlega przepisom prawa duńskiego.

Wszelkie dane i informacje umieszczane na naszych stronach są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują („as is”) i w zakresie, w jakim są dostępne („as available”), bez jakichkolwiek gwarancji jawnych bądź dorozumianych. Dostęp do stron i pobieranie informacji oraz danych ze stron odbywa się na własne ryzyko.

Wszelkie dane i informacje oraz informacje o prawie własności są chronione prawem autorskim i wraz ze znakami towarowymi, logo itp. stanowią własność Ramboll.

Materiały graficzne prezentowane na stronach stanowią własność Ramboll. Pliki te mogą być pobierane i wykorzystywane bezpłatnie, pod warunkiem, że zostaną zachowane wszelkie prawa własności intelektualnej i materiał opatrzony będzie odpowiednią informacją (nazwa Ramboll zostanie wymieniona jako źródło pochodzenia).

Użytkownicy stron mają prawo w sposób tymczasowy pobierać i gromadzić jedną lub więcej ze stron w celu ich przeglądania. Wszelkie inne zastosowania, w tym jej kopiowanie, stałe przechowywanie lub dalsza dystrybucja są niedozwolone bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Ramboll Group A/S.

Ramboll Group A/S oraz spółki powiązane kapitałowo w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności – w sposób bezpośredni, pośredni ani wynikowy – za  jakiekolwiek straty ani szkody wynikające  z wykorzystania lub oparcia się na danych lub informacjach dostępnych na jakichkolwiek stronach Ramboll Group A/S.

Niniejszy regulamin podlega prawu duńskiemu. Wszelkie spory wynikające z tej informacji prawnej lub z treści jakichkolwiek danych lub informacji zawartych na przedmiotowych stronach, lub też nimi związane, w przypadku niemożności osiągnięcia rozwiązania polubownego będą podlegać jurysdykcji sądów duńskich w Kopenhadze, Dania.

Pliki cookies i polityka prywatności

Jako użytkownik stron internetowych Ramboll są Państwo anonimowi. Innymi słowy nie rejestrujemy automatycznie żadnych informacji dotyczących Państwa tożsamości.

Informacje zbierane automatycznie

W celu rozwijania i ulepszania naszych stron internetowych oraz mierzenia ruchu na stronach, automatycznie zbieramy anonimowe informacje statystyczne na temat korzystania z naszych stron. Część tych informacji jest gromadzona za pomocą plików cookies (w jęz. pol. "ciasteczka"). Ciasteczko to mały plik tekstowy zachowany na komputerze użytkownika, który pozwala naszym stronom śledzić jego wizytę i rozpoznać ten komputer, gdy użytkownik ponownie odwiedzi naszą stronę. Ciasteczko nie jest programem, nie zawiera wirusa ani nie rozprzestrzenia złośliwego oprogramowania.

Pliki cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych zawierających informacje osobowe na temat użytkownika. Możemy wykorzystywać pliki cookies w celu zapisania preferencji lub języka użytkownika, aby zapewnić optymalne dostosowanie strony do potrzeb danego użytkownika.

Automatycznie zapisywane są następujące dane dotyczące użytkowników:

  • adres IP i dostawca łącza internetowego
  • lokalizacja geograficzna
  • czas dostępu
  • przeglądarka oraz język
  • system operacyjny
  • rozdzielczość ekranu
  • strona, którą użytkownik odwiedził przed naszą stroną

Zbieramy także informacje o sposobie korzystania z naszej witryny, np. odwiedzone strony, słowa kluczowe użyte w naszej wyszukiwarce oraz informacja o wcześniejszych odwiedzinach na naszej stronie z danego komputera/przeglądarki.

Informacje zebrane przez pliki cookies są przechowywane na serwerach w Danii i nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów poza doskonaleniem usług świadczonych dla naszych użytkowników oraz do celów raportowania wewnętrznego w Ramboll. Do analizy, optymalizacji oraz udoskonalania naszych stron korzystamy z narzędzi własnych oraz z narzędzi stron trzecich działających w naszym imieniu.

Pliki cookies wykorzystywane na naszych stronach

Ramboll korzysta z usługi analizy ruchu w sieci o nazwie Webtrends. Narzędzie to dostarcza anonimowych informacji statystycznych na temat użytkowników. Webtrends analizuje adresy IP oraz informacje zgromadzone przez pliki cookies wykorzystywane przez strony Ramboll, umożliwiając właścicielowi strony sprawdzenie ilości odsłon, ilości użytkowników oraz rodzaju przeglądarek internetowych (dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić maksymalną kompatybilność stron z najczęściej używanymi przeglądarkami) oraz w jakim kraju, mieście lub regionie znajdują się użytkownicy stron.

Pliki cookies stron trzecich

W niektórych przypadkach nasze strony zawierają zdjęcia lub treści wideo z takich witryn jak YouTube. Odwiedzenie strony Ramboll zawierające tego typu materiały z innych źródeł może spowodować pojawienie się u użytkownika plików cookies z tych źródeł. Ramboll nie ma kontroli nad rozpowszechnianiem tych plików. Więcej informacji na temat wykorzystania cookies przez strony trzecie uzyskają Państwo na ich stronach internetowych.
Wszystkie nasze strony korzystają z opcji "udostępnij" (ang. share), która pozwala w prosty sposób podzielić się informacją ze znajomymi za pośrednictwem popularnych serwisów społecznościowych. Portale te również mogą pozostawiać pliki cookies na komputerach zalogowanych do nich użytkowników. Ramboll nie ma kontroli nad rozpowszechnianiem plików cookies przez te serwisy. Więcej informacji na temat wykorzystania przez nie plików cookies uzyskają Państwo odwiedzając odnośne serwisy.

Jak odrzucić lub skasować pliki cookies

Pliki cookies nie będą przez nas wykorzystywane do zbierania danych zawierających informacje osobowe na temat użytkownika. Jeśli jednak chcą Państwo ograniczyć lub zablokować pliki cookies z naszych stron internetowych, lub z dowolnych odwiedzanych stron internetowych, mogą Państwo to zrobić poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Funkcja Pomocy w przeglądarce zapewni dostęp do informacji, w jaki sposób tego dokonać. 
Mogą Państwo także odwiedzić stronę www.aboutcookies.org, która zawiera szczegółowe informacje, jak zablokować pliki cookies na poszczególnych przeglądarkach internetowych. Znajdują się tam także porady jak usunąć pliki cookies z komputera oraz ogólne informacje o tych plikach. Informacje na temat blokowania/kasowania plików cookies w przeglądarce zainstalowanej na telefonie komórkowym znajdą Państwo w szczegółowej instrukcji obsługi urządzenia.

Należy mieć świadomość, że ograniczenie działania plików cookies może mieć wpływ na funkcjonalność stron internetowych Ramboll.

Dane osobowe

Nie gromadzimy informacji na temat danych osobowych, za wyjątkiem informacji, które zostały świadomie udostępnione przez użytkownika np. przez wypełnienie kwestionariusza kontaktu pocztą elektroniczną lub kwestionariusza subskrypcji. Informacji takich nie udostępniamy stronom trzecim. Informacje te mogą być przechowywane na potrzeby realizacji celu, dla którego zostały nam przekazane. Ramboll zapewnia ich traktowanie z najwyższą dbałością, m.in. przez zabezpieczenie serwerów przed niepowołanym dostępem. Jednocześnie nie jesteśmy w stanie zapewnić 100% bezpiecznej transmisji danych w internecie ze względu na możliwość bezprawnego przechwycenia transmisji przez strony trzecie. Dlatego użytkownik pozostaje stroną ostatecznie odpowiedzialną za przekazanie nam swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zażądać usunięcia swoich danych z serwerów Ramboll.

Ramboll Polska Sp. z o.o.

Ramboll Polska Sp. z o.o.
ul. Młynarska 48, 01-171 Warszawa
KRS: 0000029189 NIP: 526-02-06-652
Adres biura: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r nr 7, 02-366 Warszawa
Tel: +48 22 372 0050
Fax +48 22 372 0080

Mail: rpl-biuro@ramboll.com

Other sites

Other sites