IKT/BIM Leder til Construction Management

Kan du drive digitalisering indenfor professionel byggeledelse?
Rambølls byggeledelsesafdelinger i København, Construction Management East, søger en IKT/BIM leder med en solid byggefaglig uddannelsesbaggrund samt stor interesse i byggeledelsesfaget. Vi opererer på det danske såvel som internationale marked for vores ydelser og søger nu en specialist, som bliver en integreret del af byggeledelsesholdet.

Med direkte reference til afdelingslederen får IKT/BIM lederen mulighed for at drive udviklingen af digitalisering indenfor professionel byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering, i flere vidt forskellige kundesegmenter – og i medbestemmelse med projekt- og byggelederne.

Det forventes at denne rolle skal kunne inspirere holdet til såvel efterprøvede som nye anvendelsesmuligheder for BIM og den virtuelle byggeplads, lave opsøgende arbejde overfor kunder og samarbejdspartnere, holde planlægnings-, fakturerings-, og registreringssystemer i drift og deltage aktivt i udviklingen af Rambølls digitale ydelser. Dit arbejde bliver således også en del af at styrke Rambølls gode samvirke med resten af branchen.

Nøgleansvar

 • Optimering af byggeledelsens ydelser og leverancer til både byggeprojekt og bygherre, ved at fremme digitaliseringen
 • Udarbejdelse af byggepladsindretning i 2D og 3D, i tæt samarbejde med byggeleder, arbejdsmiljøkoordinator og div. håndværksfag
 • Byggepladsmodellering i 3D, enten faseopdelt efter hovedtidsplan eller ad-hoc, alt efter byggepladsens udfordringer
 • Tidsplanlægning efter kritisk sti og/eller cyklogram planlægning, samt udarbejdelse af 4D-visualiseringer af hoved- og detailtidsplaner
 • Opsætning af registreringssystemer til projektopfølgning, fagtilsyn, byggepladsrunderinger, mv
 • Medvirken til implementering af 5D-simuleringer i byggeledelsen
 • Medvirken til tilbudsgivning med skarpe og værdiskabende forslag, i relation til IKT/BIM
 • Medvirken til udbudsgranskning, herunder udførelse af kollisionskontrol samt tværfaglig BIM-koordinering
 • Medvirken til bygherrerådgivning omkring IKT-aftaler, kvalitetsanalyser af projektmateriale og generelt BIM-teknisk arbejde
 • Repræsentation af afdelingens IKT/BIM-tekniske ydelser internt i Rambøll og deltagelse i relevante branchemøder
 • Tæt samarbejde med de øvrige afdelinger i Rambøll, herunder direkte kommunikation og samarbejde med både de projekterende og fagtilsynet i Danmark og internationalt


Kompetencer

 • Du skal have dyb grundlæggende forståelse for byggesagens dynamik og kunne sætte dig hurtigt ind i et projektmateriale
 • Din tværfaglige forståelse er kritisk for at imødekomme projekternes forskellige aktører, og du skal kunne begå dig både til konferencer og i skurvognen
 • Du leverer ydelser som baseres på forståelse af modtagerens problemer og kan svare med en teknisk innovativ måde at løse opgaven på
 • Dine tekniske løsninger skal kunne følges op på og holdes i drift, og du tager personligt ansvar for dine leverancer til et byggeprojekt
 • Du er stærk kommunikatør på både dansk og engelsk og har roen og gennemslagskraften til at kunne argumentere for dine løsninger, også når det skal gå stærkt
 • Du har naturlig interesse for IT og data og brænder for at få en positiv indflydelse på projekter herigennem


Kvalifikationer og færdigheder

 • Relevant uddannelsesbaggrund som bygningskonstruktør, teknisk designer, ingeniør eller arkitekt. Håndværkerbaggrund er et plus, men ikke en forudsætning
 • 2-5 års erfaring med IKT ledelse, BIM eller VDC hos rådgiver eller entreprenør
 • Teknisk ekspertise indenfor gængse BIM-softwares - samt flair og motivation for at tilegne dig færdigheder i nye softwareløsninger
 • Gerne spidskompetence indenfor tidsplanlægning og/eller byggeregnskab, i kombination med softwareanvendelse
 • Erfaring med både nybyg- og renoveringssager i forskellige entrepriseformer


Bliv en del af Construction Management i Rambøll
Hos Rambøll bliver du del af en ambitiøs byggeledelsesafdeling som i dag beskæftiger over 30 engagerede medarbejdere, der primært består af ingeniører, konstruktører og teknikere, delt ud på projekter på Sjælland og øerne. Vi beskæftiger os med byggeledelse, rådgivning, tilsyn, arbejdsmiljøkoordinering og planning for både offentlige og private bygherrer. Vi deltager typisk i alle byggeriets faser, fra udbudsstrategier, planlægning af opgaver, logistikhåndtering af byggepladser, sikring af bygbarhed på projekter, gennemførelse af byggeri, aflevering og idriftsætning.

At arbejde hos Rambøll
Betyder at være en del af en vidensorganisation med mennesket i fokus. Vi fokuserer på videndeling og samarbejde på tværs af kompetencer og geografi, og vi sigter efter mangfoldighed blandt vores medarbejdere. Det giver os mulighed for at løse en bred vifte af projekter, og vi tror på, at tværfagligt samarbejde fører til kreative og langtidsholdbare løsninger. Derfor er mulighederne hos Rambøll også mange og forskelligartede – vi investerer i udvikling af vores medarbejdere og tilbyder hver medarbejder en individuelt tilpasset karrierevej.

Om Rambøll
Rambøll er en førende international ingeniør- og rådgivningsvirksomhed grundlagt i Danmark i 1945. I dag beskæftiger Rambøll over 13.000 medarbejdere. Vi har en global tilstedeværelse med en stærk repræsentation i Norden, Storbritannien, Nordamerika, Mellemøsten og Asien-Stillehavsområdet. Med 300 kontorer i 35 lande kombinerer Rambøll lokal erfaring med global viden for kunne levere inspirerende løsninger, som gør en forskel for kunder, slutbrugerne og samfundet som helhed. Rambøll arbejder inden for områderne: Byggeri, transport, byudvikling, miljø, vand, energi samt managementrådgivning. Læs mere på www.ramboll.dk. Følg os på LinkedIn, Facebook og Twitter.

Kontakt
Ønsker du at vide mere om stillingen, kontakt afdelingsleder, Dennis Brenøe via e-mail på dnbr@ramboll.dk

Ønsker du at søge stillingen, så send din ansøgning samt CV via vores online rekrutteringssystem ved at klikke på ”apply”.

Send din ansøgning senest den 12. august.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Ostateczny termin 2018-08-12
Miejsce pracy Copenhagen

Ramboll Polska Sp. z o.o.

Ramboll Polska Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
02-366 Warszawa
KRS: 0000029189 | NIP: 526-02-06-652 | REGON: 002202297
Tel: +48 22 372 0050
Fax +48 22 372 0080

Mail: rpl-biuro@ramboll.com