Arbejdsmiljøkoordinator

I Rambøll har vi, såvel som de kunder vi arbejder med, øget fokus på implementering af et ordentligt arbejdsmiljø både under projektering, ved udførelse af bygge- og anlægsopgaver samt ved den efterfølgende drift. Vi ved, at der med ekstra indsats på arbejdsmiljøområdet leveres bedre og sikrere løsninger, der højner kvaliteten af både arbejde og produkt. Derfor søger vi en stærk profil, der vil være med til at levere på højt niveau indenfor disse ydelser.

Dine ansvarsområder som arbejdsmiljøkoordinator
Du vil blive tilknyttet kontoret i Aarhus og vil her skulle udfylde rollen som arbejdsmiljøkoordinator i både projekteringsfasen og byggefasen. Du vil blive tilknyttet projekterne fra projekteringsstart til aflevering af sagen hos bygherren.

Du kommer til at arbejde med alle byggeprocessens faser. Det er derfor påkrævet, at du har solidt kendskab til byggefaserne, samt at du har erfaring fra arbejdsmiljøkoordinering. Du skal have lyst til at blive en del af vores i forvejen stærke team indenfor Arbejdsmiljø, og arbejde med arbejdsmiljø på en struktureret og ambitiøs måde.

Dine primære ansvarsområder som arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen (AMK P) vil være at:

 • have en koordinerende rolle i projektorganisationen og understøtte, at arbejdsmiljøaktiviteterplanlægges, gennemføres og kvalitetssikres
 • føre en dialog med de projekterende således, at nyeste forskningsbaserede viden bliver anvendt, når der vælges produkter, processer og metoder til at fremme et godt arbejdsmiljø
 • sikre at tilbageværende risici bliver beskrevet og behandlet i et samarbejde med byggelederne
 • udarbejde grundlaget for en plan for sikkerhed og sundhed
 • udarbejde en journal for vedligeholdelsesopgaver i det færdige byggeri, hvor sikkerhed og sundhed har en særlig betydning

Som arbejdsmiljøkoordinator i byggefasen (AMK B) bliver dine primære opgaver at:

 • planlægge og gennemføre opstartsmøder med alle bygherrens entreprenører og underentreprenører i samarbejde med byggelederen
 • planlægge og lede arbejdsmiljømøder samt opfølgning på beslutningerne
 • planlægge og gennemføre mønsterrunderinger på byggepladsernes fællesområder
 • sikre dokumentering og analysering af nærved hændelser med det formål at bidrage med løsninger, der skaber et endnu bedre arbejdsmiljø
 • være en stærk og naturlig kommunikator i forhold til håndværkere, arbejdsmiljøgrupperne og byggeledelsen
 • ajourføre plan for sikkerhed og sundhed
 • føre en logbog med forhold, der skal indarbejdes i journalen til brug i det færdige byggeri

Du vil komme til at fungere som bindeled mellem forskellige afdelinger internt i Rambøll, ligesom du skal være bindeled mellem forskellige interessenter, når du står på byggepladsen og der skal findes en forsvarlige løsninger på uforudsete arbejdsmiljøproblemer. Du skal med andre ord være god til at kommunikere med mange forskellige instanser på en god og løsningsorienteret måde.

Dig og dine kompetencer
For at kunne lykkes i jobbet forventer vi, at du har relevant teoretisk erfaring og er vant til at bevæge dig på byggepladser, hvad enten det er i større eller mindre målestok. Din uddannelse er ikke afgørende, men det er vigtigt for os, at du har den faglige ballast og viljen til at medvirke til at gøre dette område til et aktivt element i vores rådgivning.

Du trives med at have ansvar for at gennemføre dine opgaver og følge dem helt til dørs, ligesom du også har sans for den vigtige detalje undervejs. Du skal være faglig skarp og kunne træffe beslutninger, også selvom der kan være mange holdninger til, hvilke konsekvenser det kan have.

Du er tydelig i din kommunikation, både mundtligt og skriftligt og forstår også, vigtigheden i at kommunikere specifikt til en bestemte målgrupper.

Bliv en del af Construction management i Rambøll
Vi er en afdeling som primært består af ingeniører, konstruktører og teknikere. Vores opgaver centrerer sig om byggeledelse, tilsyn, arbejdsmiljøkoordinering og planning. Vi udfører opgaver for bl.a. DNU (Skejby sygehus), DNV (Gødstrup sygehus), Vejdirektoratet, Aarhus letbane, Banedanmark og Aarhus Kommune. Vi har en uformel tone i afdelingen, hvor humor og engagement er en stor del af en hverdag, der fungerer.

Om at arbejde hos Rambøll
Når du arbejder hos Rambøll, bliver du en del af en vidensorganisation med mennesket i fokus. Vi fokuserer på videndeling og samarbejde på tværs af kompetencer og geografi, og vi sigter efter mangfoldighed blandt vores medarbejdere. Det giver os mulighed for at løse en bred vifte af projekter, og vi tror på, at tværfagligt samarbejde fører til kreative og langtidsholdbare løsninger. Derfor er mulighederne hos Rambøll også mange og forskelligartede – vi investerer i udvikling af vores medarbejdere og tilbyder hver medarbejder en individuelt tilpasset karrierevej.

Interesseret?
Ønsker du at vide mere om stillingen, kontakt da afdelingsleder, Ulf Larsson på telefon +45 5161 7730.

Er du interesseret i at ansøge, så send din ansøgning samt dit CV senest den 31. august via vores online rekrutteringssystem ved at klikke på ”apply” herunder.

Ostateczny termin 2018-08-31
Miejsce pracy Aarhus

Ramboll Polska Sp. z o.o.

Ramboll Polska Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
02-366 Warszawa
KRS: 0000029189 | NIP: 526-02-06-652 | REGON: 002202297
Tel: +48 22 372 0050
Fax +48 22 372 0080

Mail: rpl-biuro@ramboll.com